close
تبلیغات در اینترنت
شاید رسیده ای

شاید رسیده ای

 

گاه می رویم تا برسیم

کجایش را نمی دانیم

فقط می رویم تا برسیم

بی خبر از آنکه همیشه رفتن راه رسیدن نیست

گاه برای رسیدن باید نرفت

باید ایستاد و نگریست

باید دید

شاید رسیده ای و ادامه دادن فقط دورت می کند

باید ایستاد و نگریست به مسیر طی شده

گاه رسیده ای و نمی دانی

و گاه در ابتدای راهی و گمان می کنی رسیده ای

مهم رسیدن نیست

مهم آغاز است

که گاهی هیچوقت نمی شود

و گاهی می شود بدون خواست تو

...[ پنجشنبه 18 تير 1394 ] [ 15:5 ] [ FAEZEH PARHIZKAR ]

انجمن فدک