close
تبلیغات در اینترنت
ارزش وقت

ارزش وقت

 

«مرحوم مدرس خیابانی»

از چهره های درخشندۀ علم و ادب عصر حاضر

یکی از آثار گرانبهای خود را

که پیرامون مترادفان زبان فارسی است

هنگام صرف صبحانه

و در اوقاتی که صبحانه فراهم می شد

نوشته است

 

«کیمیای کار - ص 165»
[ جمعه 19 تير 1394 ] [ 15:0 ] [ FAEZEH PARHIZKAR ]

انجمن فدک