close
تبلیغات در اینترنت
آزمایش علمی

آزمایش علمی

گروهی از دانشمندان 5 میمون را در قفسی قرار دادند

در وسط قفس یک نردبان

و روی نردبان موز گذاشتند

 

هرزمانی که میمونی بالای نردبان می رفت

دانشمندان بر روی سایر میمون ها آب سرد می پاشیدند

 

پس از مدتی

هروقت که میمونی بالای نردبان می رفت

سایرین او را کتک می زدند

 

پس از مدتی

دیگر هیچ میمونی علی رغم وسوسه ای که داشت

جرأت بالا رفتن از نردبان را به خود نمی داد

 

دانشمندان تصمیم گرفتند

یکی از میمون ها را جایگزین کنند

اولین کاری که این میمون جدید انجام داد

این بود که بالای نردبان برود

که بلافاصله توسط سایرین مورد ضرب و شتم قرار گرفت

 

پس از چند بار کتک خوردن

میمون جدید با اینکه نمی دانست چرا

اما یاد گرفت که بالای نردبان نرود

 

میمون دومی جایگزین گردید

و همان اتفاق تکرار شد

سومین میمون هم جایگزین شد

و دوباره همان اتفاق (کتک خوردن) تکرار گردید

به همین ترتیب چهارمین و پنجمین میمون نیز عوض شدند

 

آن چیزی که باقی مانده بود

گروهی متشکل از 5 میمون بوده

که با اینکه هیچگاه آب سردی بر روی آن ها پاشیده نشده بود

میمونی را که بالای نردبان می رفت را کتک می زدند

 

اگر امکان داشت که از میمون ها بپرسند

که چرا میمونی که بالای نردبان می رود را کتک می زنند؟

شرط خواهیم بست که جواب این خواهد بود:

«من نمی دانم، این اتفاقی است که اطرافمان می افتد»

 

این جواب به نظر شما آشنا نمی آید؟؟؟

 

 

 

 

 [ جمعه 19 تير 1394 ] [ 15:39 ] [ FAEZEH PARHIZKAR ]

انجمن فدک