close
تبلیغات در اینترنت
ارد بزرگ

ارد بزرگ

 

آرمان و خواستۀ خود را در گفتگوهای روزانه بررسی کنید

اگر در آن پیشرفتی نمی بینید

نیازی بر انجام آن نیز نخواهد بود

 

« ارد بزرگ »[ شنبه 20 تير 1394 ] [ 16:23 ] [ FAEZEH PARHIZKAR ]

انجمن فدک