close
تبلیغات در اینترنت
OK

OK

چون این کارگر بی سواد بود و طرز نوشتن این کلمه را بلد نبود

بنابراین با استفاده از صدای اول کلمه ها،

علامتی روی گونی ها می گذاشت

به اینصورت که به جای All از O

و به جای Correct از K

استفاده می کرد

و روی گونی ها می نوشت OK

استفاده از کلمۀ OK به تدریج همه گیر شده

و امروزه مردم سراسر دنیا این اصطلاح را به خوبی می شناسند

و به کار می برند!


ماهم می توانیم استفاده از کلمه های شاد و مثبت را گسترش دهیم

استفاده از یک عبارت مثبت

یعنی هدیه دادن انرژی مثبت به اطرافیانمان![ یکشنبه 21 تير 1394 ] [ 15:17 ] [ FAEZEH PARHIZKAR ]

انجمن فدک