close
تبلیغات در اینترنت
هشدار

هشدار

 

عارفی گفت:

ای فرزند آدم!

شیطان در نزد پدر و مادر تو سوگند یاد کرد که نصیحت گر آنان است

و دیدی که با ایشان چه کرد.

اما دربارۀ تو به گمراه کردنت سوگند خورده است،

چنان که پروردگار متعال فرمود:

«به عزت و جلال تو سوگند که تمام خلق را گمراه خواهم کرد...»

اینک معلوم است که با تو چه می کند!

دامن همت به کمر زن و خود را از مکر و فریبش آزاد کن

 

« کشکول شیخ بهایی - ص 342 »[ دوشنبه 22 تير 1394 ] [ 22:35 ] [ FAEZEH PARHIZKAR ]

انجمن فدک