close
تبلیغات در اینترنت
ارد بزرگ

ارد بزرگ

 

اگر آغاز زندگیت با سپیده دم و روز همزاد گشت

همواره در جستجوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش

و اگر شب وسیاهی آغاز شد از امید در خود چراغی بیفروز

که پگاه خوشبختی نزدیک است

 

« ارد بزرگ »[ دوشنبه 22 تير 1394 ] [ 23:31 ] [ FAEZEH PARHIZKAR ]

انجمن فدک