close
تبلیغات در اینترنت
انگشتان شفا بخش

انگشتان شفا بخش

در حالی که ناله می کرد به مادرم فرمود:

«مقداری آب در قوری بریزید با یک ظرف برایم بیاورید»

سپس قوری و ظرف را در کنار خود نهاد و فرمود:

«مرا بلند کنید»

زیر بغل او را گرفته و در بستر نشاندیم

فرمودند:

«پنجاه سال است که با این انگشتان،

قال الله و قال الصادق و قال الباقر نوشته ام.

باید این انگشتان دارای اثر معنوی باشند.

اگر چنین نباشند فقط به درد قطع شدن می خورند»

آنگاه انگشتان خود را روی ظرف گرفتند

 و خود از قوری بر روی انگشتان آب ریخت.

سپس آب داخل ظرف را نوشید

و پس از چند ساعت شفای کامل یافت.

 

« قصه های عارفان - ص 91 »[ دوشنبه 22 تير 1394 ] [ 23:46 ] [ FAEZEH PARHIZKAR ]

انجمن فدک