close
تبلیغات در اینترنت
علت درد و رنج در دنیا

علت درد و رنج در دنیا

 

مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت

در بین کار گفتگوی جالبی بین ان ها درگرفت.

آن ها در مورد مطالب مختلفی صحبت کردند

وقتی به موضوع خدا رسید،

آرایشگر گفت:

«من باور نمی کنم که خدا وجود دارد»

مشتری پرسید:

«چرا باور نمی کنی؟»

آرایشگر جواب داد:

«کافیست به خیابان بروی تا ببینی چرا خدا وجود ندارد؟

شما به من بگو اگر خدا وجود داشت این همه مریض می شدند؟

بچه های بی سرپرست پیدا می شد؟

اگر خدا وجود داشت درد و رنجی وجود داشت؟

نمی توانم خدای مهربان را تصور کنم

که اجازه دهد این همه درد و رنج وجود داشته باشد»

مشتری لحظه ای فکر کرد اما جوابی نداد

چون نمی خواست جروبحث کند.

آرایشگر کارش را تمام کرد و مشتری از مغازه بیرون رفت

به محض اینکه از مغازه بیرون آمد

مردی را دید با موهای بلند و کثیف و به هم تابیده

و ریش اصلاح نکرده و ظاهرش کثیف و به هم ریخته بود.

مشتری برگشت و دوباره وارد آرایشگاه شد

و به آرایشگر گفت:

«به نظر من آرایشگرها هم وجود ندارند»

آرایشگر گفت:

«چرا چنین حرفی می زنی؟ من اینجا هستم.من آرایشگرم.

همین الان موهای تو را کوتاه کردم»

مشتری با اعتراض گفت:

«نه آرایشگرها وجود ندارند

چون اگر وجود داشتند هیچکس مثله این مردی که بیرون است

با موهای بلند و کثیف و ریش اصلاح نکرده پیدا نمی شد»

آرایشگر گفت:

«نه بابا! آرایشگرها وجود دارند موضوع این است که

مردم به ما مراجعه نمی کنند»

مشتری تأکید کرد:

«دقیقا نکته همین است. خدا وجود دارد

فقط مردم به او مراجعه نمی کنند و دنبالش نمی گردند

برای همین است که این همه درد و رنج در دنیا وجود دارد»

[ شنبه 03 مرداد 1394 ] [ 16:52 ] [ FAEZEH PARHIZKAR ]

انجمن فدک